Lokal

Holmgårdsvägen 4

Fastigheten, centralt belägen i östra delarna av Klippan, var tidigare ett tegelbruk men inrymmer numera en gymnasieskola med yrkesprogram.  
 
Skolan är indelad i tre utbildningsgrenar; bygg- och anläggning, fordon- och transport, el- och energi samt särskola. 
 
Byggnaderna är sammankopplade och omfattar cirka 6 300 kvm. Förutom skollokaler finns här även verkstadslokaler, kontor, matsal och omklädningsrum.  
 
Totalt nyttjar skolan en yta på cirka 60 000 kvm. Förutom skolbyggnaderna finns asfaltsytor, skolgård, grönytor samt upplags- och träningsområde.