Hyresgästinfo

Andrahandsuthyrning

Under vissa förutsättningar och under en tidsbegränsning kan detta godkännas, t ex enligt nedan: 

• du ska arbeta eller studera på annan ort (tidsbegränsat) 

• du ska provbo som sambo (max 1 år) 

• du ska bo utomlands en längre tid 

För att hyra ut i andra hand måste du ha vårt skriftliga godkännande. Hyr du ut i andra hand utan detta riskerar du att bli uppsagd. Observera att du som förstahands hyresgäst alltid är ansvarig för lägenheten och att hyran betalas i tid. 

Autogiro
Du kan alltid betala din hyra med autogiro. Då dras hyresbeloppet från ditt konto varje månad på förfallodagen. Det är ett enkelt och kostnadsfritt sätt att säkerställa att hyran alltid betalas i rätt tid. Maila oss på info@svedulf.se så skickar vi en blankett. Du ser på hyresavin när autogirot har börjat fungera – då står det makulerat istället för beloppet. 
Du ansvarar för att det finns täckning på kontot. Om täckning saknas måste du se till att betalning sker på annat sätt. 
Betalning av hyra
Hyran är en förskottsbetalning och skall betalas senast sista vardagen före varje månadsskifte. Enklast betalar du med de avier vi skickar. Även om du inte fått någon avi har du en skyldighet att betala hyran. Betalar du för sent debiteras du påminnelseavgift, ränta och eventuellt inkassoavgift. Utebliven betalning eller flera sena betalningar kan innebära att du förlorar hyresrätten. 
Brandsäkerhet

Svedulfs lägenheter skall vara utrustade med en brandvarnare monterad i halltaket. Om brandvarnare saknas eller inte fungerar, måste ni anmäla detta till oss. Hyresgästen ansvarar själv för kontroll av att brandvarnaren fungerar samt att byta batterier vid behov. 

Ni som har barn och husdjur – använd gärna barnsäkerhetspärren på spisen för att undvika att spisen sätts på utan att du vill det. Ha för vana att inte ha några saker på spisen när den inte används. 

Inga föremål får förvaras i trapphus/vilplan, exempelvis ska cyklar och barnvagnar förvaras på anvisad plats

Föremål som förvaras i trapphus eller vid utrymningsvägar kommer att avlägsnas utan avisering, och återfås mot en administrativ kostnad. 

I lägenhetsförråd/lägenhet får inget brandfarligt eller explosivt material förvaras. Mopeder/motorcyklar får ej förvaras i källare eller förråd, räknas som brandfarligt material. Informationstavlan i trapphusentrén innehåller en sammanfattande information om vad som är viktigt att tänka på vid brand. 

 

Hänsyn till grannar

För att alla som bor i en fastighet ska trivas måste alla ta hänsyn till varandra. Här är några enkla regler att tänka på: 

• Tänk på grannarna om du spelar något instrument, lyssnar på radio eller TV. Man får aldrig störa sina grannar och spela högt, men hyreslagen ser särskilt allvarligt på det om det sker på kvälls- eller nattetid. Vid störning nattetid kan väktare tillkallas och du kan som hyresgäst bli ansvarig för kostnaden. Vid upprepade störningar kan du förlora hyresrätten. Kom ihåg att du som hyresgäst inte bara ansvarar för störningar orsakade av dig själv, utan även för störningar orsakade av familjemedlemmar och besökare. 

• Mata inte fåglar från balkong eller fönsterbleck. Fåglar skräpar ner och mat faller till marken och kan locka till sig råttor. 

• Skaka inte mattor eller sängkläder från balkong eller fönster. 

• Tänk på att det kan vara störande att spola stora mängder vatten sent på kvällen. 

• Har du husdjur är det ditt ansvar att de inte är störande för andra boende. 

  Hemförsäkring
  Vi har som krav att du har en hemförsäkring under hela din tid som hyresgästInbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst och i vissa fall kan du inte bo i din lägenhet under en tid på grund av sådana skador. Då är det viktigt att ha en hemförsäkring som hjälper dig med boende under sådana omständigheter. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information. 
  Hyresnivå
  Hyresnivån bestäms i regel efter en årlig förhandling mellan hyresvärdarna och hyresgästföreningen. För enskilda lägenheter regleras hyran genom direkt överenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd. 
  Lägenhetsbyte
  För att få byta lägenhet måste du ha vårt skriftliga tillstånd. Kontakt oss om du vill göra ett byta. Önskemål om byte hanteras individuellt och efter rådande omständigheter.  Vår handläggningstid för bytesärenden är 1-3 månader från det att vi fått kompletta ansökningshandlingar. 
  Bytesadministrationen tar mer tid än man tror. Då det förekommer en del oegentligheter i samband med bytesärenden är vi mycket grundliga i våra administrationsrutiner. 
  Måla och tapetsera själv
  Du får måla och tapetsera själv, men tänk på att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan själv bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet du gjort är slarvigt eller om du använt felaktigt material eller extrem färgsättning. 
  Prata med vår personal innan du börjar så kan du få råd och tips och en besiktning av ditt arbete så att du vet att det är godkänt. När det gäller vissa åtgärder kräver vi intyg för att inte kräva återställande – kontakta oss för mer information. 
  Städning i tvättstuga

  Det är varje användares skyldighet att städa av maskinerna och tömma filter i torktumlarna efter avslutad tvättid. Ett trivsamt boende innebär att man tar ansvar och visar hänsyn och den självklara regeln är att lämna tvättstugan i samma skick som man själv vill finna den. 

  övrigt, läs reglerna för just din tvättstuga.

  Tvättstugan
  För att det ska fungera i tvättstugan gäller att tvättiderna respekteras. Glöm inte att ta bort din bokningscylinder om du inte ska använda tvättpasset. I övrigt, läs reglerna för just din tvättstuga. 
  Uppsägning
  All uppsägning ska ske skriftligen med underskrift från samtliga som skrivit under kontraktet. Kontakta oss då för uppsägningsblankett. Uppsägningen ska vara oss tillhanda den sista dagen i månaden för att vara giltig. Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt Hyreslagen. Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för tilltänkta hyresgäster. När du lämnar lägenheten skall den vara välstädad till nästa boende. Glöm inte städa av både förrådsutrymme och balkong! Om städningen är dåligt utförd tvingas vi debitera dig för våra kostnader i samband med detta. Städtips och en checklista får du av oss tillsammans med bekräftelsen av din uppsägning. När lägenheten är tömd och välstädad skall den besiktigas. Kontakta oss för bokning.