Kontor

Storgatan 60

I denna tegelbyggnad på ett plan huserar polismyndigheten.  
Fastigheten, som omfattar 2 045 kvm, uppfördes 2001 och tillbyggnad skedde 2010.  
 
Fastigheten är belägen utmed Storgatan, som är genomfartsleden i Klippans tätort.