Industri

Fabriksvägen 2

På Åbytorps industriområde i Klippan ligger dessa industribyggnader med industrilokaler och kontor i varierande storlekar – från 80 till 430 kvm. Byggnationen är utförd som industrihotell med flera portar.  
 
Omklädningsrum samt hygienutrymmen finns i de flesta lokalerna. 
 
Tomten omfattar 9 505 kvm, varav den utbytbara ytan är på 2 213 kvm. Omkring byggnaderna finns goda parkeringsmöjligheter.  
 
Industriområdet ligger nära större trafikleder och väg 13.