Kontor/restaurang/hotell

Höganäs Marina

Höganäs Marina består av fyra separata byggnader i direkt anslutning till småbåtshamnen i Höganäs. Här finns kontorshotell, kontorslokaler, hotell och restaurang.  
Byggnaderna omvandlades för cirka tio år sedan och är idag en knutpunkt för människor som vill jobba och verka med bästa läge vid sundet. 
 
Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta på nästan 2 761 kvm, vilket är fördelat mellan kontor (1 752 kvm), hotell (479 kvm) och restaurang (530 kvm). 
 
Till fastigheten finns parkeringsplatser och gångar mellan husen som leder till kajpromenaden.