Industri

Gevärsgatan 18

Fastigheten ligger på Berga industriområde i norra Helsingborg, vilket innebär närhet till flera huvudleder såsom E4, E6 och väg 111.

Modern fastighet som är anpassningsbar efter verksamhetsutövning och därför lämpar sig för varierande ändamål.