Industri/kontor

Depågatan 111

På Filborna industriområde i östra delarna av Helsingborg ligger dessa industribyggnader inrymmande lager- och verkstadsytor med tillhörande kontorsytor. Här finns också nyrenoverade omklädningsrum. 
 
Byggnadernas stomme utgörs av stålkonstruktion med fasader och tak av plåt på betongsula. 
 
Tomten omfattar cirka 5 000 kvm. Ej bebyggd yta utgörs av asfaltsytor 
 
Fastighetens placering innebär närhet till huvudleder såsom väg 111, E4 och E6.