Logistik/Kontor

Skenvägen 7

På Skenvägen 7 finns denna logistikfastighet, belägen inom Läreda industriområde i östra Hässleholm. Härifrån är det nära till både riksväg 23 och 21.   
 
Fastigheten innehåller en kontorsbyggnad och större logistikhall. 
 
Utanför fastigheten finns grönytor och stora asfalterade uppställningssytor.