Lokal

Bryggerigatan 4

Fastigheten är belägen inom Bjuvs södra industriområde i nära anslutning till riksväg 110.  
Här finns en större enplans industribyggnad inrymmande verkstad, kontor samt lagerytor omfattande totalt 4 850 kvadratmeter. Tomten är totalt 7 790 kvm.  
 
Byggnaden är uppförd i olika etapper från 1970 till 1991.  
 
Ej bebyggd yta utgörs av asfalterade kör- och uppställningsytor.