Industri

Rörspjället 3062

Denna industrifastighet ligger mellan Klippan och Åstorp, nära väg 21. 
Idag inrymmer fastigheten verksamhet som arbetar med ombyggnad av lastbilar.