Skyddsrum

Med anledning av situationen i Ukraina är det många som undrar var närmaste skyddsrum finns. 
På MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps) hemsida kan du se var ditt närmaste skyddsrum finns genom att ange din adress. Klicka
 här för att komma till skyddsrumskartan. 
 
På MSB:s hemsida finns all information om skyddsrum, exempelvis vad som behöver finnas i skyddsrummen och vad som kan vara bra att ta med sig.