Risk för missfärgat vatten i Örkelljunga

Årlig spolning av dricksvattenledningar

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) kommer genomföra spolning av dricksvattenledningarna i Örkelljunga kommun. 

Spolningarna kommer pågå vardagar mellan klockan 08:00-15:00 under vecka 24 och 25. 

Under tiden som spolningarna pågår kan vattnet bli missfärgat, därför råder NSVA berörda kunder att inte tvätta vittvätt under tiden för spolningarna. 

Vid missfärgat vatten bör man spola kallvatten i samtliga kranar tills vattnet åter är klart. 

Mer information finns här.