Om Svedulf

Svedulf Fastighets AB är ett privat fastighetsbolag med inriktning på att äga och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Vi verkar i hela Skåne, från Tomelilla i söder till Örkelljunga i norr. Vi verkar idag även på den tyska marknanden. Företaget grundades år 19– och har idag — anställda och fastigheterna har idag ett uppskattat marknadsvärde av — MSEK.