Hyresgästinfo A-Ö

Andrahandsuthyrning

Under vissa förutsättningar och under en tidsbegränsning kan detta godkännas, t ex enligt nedan:

  • du ska arbeta eller studera på annan ort (tidsbegränsat)
  • du ska provbo som sambo (max 1 år)
  • du ska bo utomlands en längre tid

För att hyra ut i andra hand måste du ha vårt godkännande skriftligen. Hyr du ut i andra hand utan detta godkännande riskerar du att bli uppsagd. Observera att du som förstahands hyresgäst alltid är ansvarig för lägenheten och att hyran betalas i tid.

Autogiro

Du kan alltid betala din hyra med autogiro. Då dras hyresbeloppet från ditt konto varje månad på förfallodagen. Det är ett enkelt och kostnadsfritt sätt att säkerställa att hyran alltid betalas i rätt tid. Maila oss på info@svedulf.se så skickar vi en blankett. Du ser på hyresavin när autogirot har börjat fungera – då står det makulerat istället för beloppet.
Du ansvarar för att det finns täckning på kontot. Om täckning saknas måste du se till att betalning sker på annat sätt.

Betalning av hyra

Hyran är en förskottsbetalning och skall betalas senast sista vardagen före varje månadsskifte. Enklast betalar du med de avier vi skickar. Även om du inte fått någon avi har du en skyldighet att betala hyran. Betalar du för sent debiteras du påminnelseavgift, ränta och eventuellt inkassoavgift. Utebliven betalning eller flera sena betalningar kan innebära att du förlorar hyresrätten.

Brandsäkerhet

Svedulfs lägenheter skall vara utrustade med en brandvarnare som är monterad i halltaket. Om brandvarnare saknas eller inte fungerar, måste ni anmäla detta till oss. Hyresgästen själv ansvarar för kontroll av att brandvarnaren fungerar samt att byta batterier vid behov. Ni som har barn och husdjur – använd gärna barnsäkerhetspärren på spisen för att undvika att spisen sätts på utan att du vill det. Ha för vana att inte ha några saker på spisen när den inte används. Inga föremål får förvaras i trapphus/vilplan, exempelvis ska cyklar och barnvagnar förvaras på anvisad plats. I lägenhetsförråd/lägenhet får inget brandfarligt/exploderande material förvaras. Mopeder/motorcyklar får ej förvaras i källare eller förråd, räknas som brandfarligt material. Informationstavlan i trapphusentrén innehåller en sammanfattande information om vad som är viktigt att tänka på vid brand.

Hänsyn till grannar

För att alla som bor i en fastighet ska trivas måste alla ta hänsyn till varandra. Här är några enkla regler att tänka på:

  • Tänk på grannarna om du spelar något instrument, lyssnar på radio eller TV. Man får aldrig störa sina grannar och spela högt, men hyreslagen ser särskilt allvarligt på det om det sker på kvälls- eller nattetid.
  • Mata inte fåglar från balkong eller fönsterbleck. Fåglar skräpar ner och mat faller till marken och kan locka till sig råttor.
  • Skaka inte mattor eller sängkläder från balkong eller fönster. Tänk på att det kan vara störande att spola stora mängder vatten sent på kvällen.
  • Har du husdjur är det ditt ansvar att de inte är störande för andra boende.

Hemförsäkring

Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst och i vissa fall kan du inte bo i din lägenhet under en tid på grund av sådana skador. Då är det bra att ha en hemförsäkring som hjälper dig med boende under sådana omständigheter. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Hyresnivå

Hyresnivån bestäms efter en årlig förhandling mellan hyresvärdarna och hyresgästföreningen.

Lägenhetsbyte

För att få byta lägenhet, inom eller utanför Svedulf, måste du ha vårt tillstånd.
Vid externt byte gäller att du ska lämna in en bytesansökan. Den får du om du kontaktar oss. Vår handläggningstid för bytesärenden är 1-3 månader från det att vi fått kompletta ansökningshandlingar.
Bytesadministrationen tar mer tid än man tror. Då det förekommer en del oegentligheter i samband med en del bytesärenden är vi mycket grundliga i våra administrationsrutiner.

Måla och tapetsera själv

Du får måla och tapetsera själv, men tänk på att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan själv bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet du gjort är slarvigt eller om du använt felaktigt material eller extrem färgsättning.
Prata med vår personal innan du börjar så kan du få råd och tips och en besiktning av ditt arbete så att du vet att det är godkänt. När det gäller vissa åtgärder kräver vi intyg för att inte kräva återställande – kontakta oss för mer information.

Städning i tvättstuga

Det är varje användares skyldighet att städa av maskinerna och tömma eventuella filter efter avslutad tvättid.
Ett trivsamt boende innebär att man tar ansvar och visar hänsyn och den självklara regeln är att lämna tvättstugan i samma skick som man själv vill finna den.

Tvättstugan

För att det ska fungera i tvättstugan gäller att tvättiderna respekteras. Glöm inte att ta bort din bokningscylinder om du inte ska använda tvättpasset! I övrigt, läs reglerna för just din tvättstuga.

Uppsägning

All uppsägning ska ske skriftligen med underskrift från samtliga som skrivit under kontraktet. Blankett för uppsägning finns här. Uppsägningen ska vara oss tillhanda den sista dagen i månaden för att vara giltig. Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt Hyreslagen. Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst. När du lämnar lägenheten skall den vara välstädad till nästa boende. Glöm inte städa av både förrådsutrymme och balkong! Om städningen är dåligt utförd tvingas vi debitera dig för våra kostnader i samband med detta. Städtips och en checklista får du av oss tillsammans med bekräftelsen av din uppsägning. När lägenheten är tömd och välstädad skall den besiktigas. Kontakta oss för bokning.