Helsingborg

  • Fastighet: Stämjärnet 2
  • Typ av fastighet: Industri/kontor
  • Adress: Depågatan 111
  • Byggnadsår: 1990
  • Yta: 2008 kvm
  • Fastighet: Studsaren 1
  • Typ av fastighet: Industri/kontor
  • Adress: Bergavägen 17 A-B, Gevärsgatan 18 A-B
  • Byggnadsår: 1970,2015,2018
  • Yta: 4000 kvm