Åstorp

  • Fastighet: Blåsippan 16
  • Typ av fastighet: Vård
  • Adress: Esplanaden 30
  • Byggnadsår: 1966,1990
  • Yta: 1983 kvm
  • Fastighet: Rosen 6
  • Typ av fastighet: Industri
  • Adress: Fabriksgatan 32
  • Byggnadsår: 1979,1986
  • Yta: 2700 kvm